Dating og regler

Casa Emilia (Baia de Fier) – oppdaterte priser for

Această imagine vectorială a fost creată cu Other tools Această imagine a fost retușatăceea ce înseamnă că a fost modificată pe cale digitală și este diferită de cea inițială. Modificări: vectorized.

Kommissionen viderebringer regelmaessigt disse oplysninger til Den Staaende Veterinaerkomité. Romanian Aceasta din urmă comunică regulat Comitetului veterinar permanent aceste informaţii. Last Update: Quality: Danish Medlemmerne af netværket træffer dog de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de ansatte får pålagt ikke at videregive oplysninger, der er indsamlet i henhold til bestemmelserne i denne afdeling, og som ifølge deres natur er fortrolige i behørigt begrundede tilfælde, medmindre omstændighederne tilsiger, at en viderebringelse af oplysningerne er nødvendig for beskyttelsen af menneskers sundhed. Romanian Totuşi, membrii reţelei iau măsuri pentru a se asigura că angajaţilor lor li se cere să nu divulge informaţiile obţinute în sensul secţiunii prezente, care, prin natura lor, necesită păstrarea secretului profesional în cazuri justificate în mod adecvat, cu excepţia cazurilor în care informaţiile trebuie făcute publice, dacă împrejurările cer aceasta, pentru protejarea sănătăţii umane.

Imaginea inițială poate fi consultată aici: Tórshavn Insigna. Modificările au fost efectuate de către Jkwchui.

dating og regler

NB: Officielle danske symboler er beskyttet mod uautoriseret brug i henhold til Straffelovens § og endvidere er de fleste moderne kommunevåbener registreret af Patent- og Varemærkestyrelsen iht. Disse restriktioner gælder for enhver afbildning af officielle danske symboler og dating og regler uafhængige af reglerne i Ophavsretsloven. Legal notice: Please note that official Danish insignia are governed by strict legal restrictions against unauthorized use as specified in § of the Danish Criminal Code.

Er der regler for dating?

These restrictions concern all depictions of official insignia including derived images and are unrelated to the copyright status of the depiction. Licențiere Public domainPublic domainfalsefalse Eu, deținătorul drepturilor de autor ale acestei opere, o eliberez domeniului public. Aceasta se aplică în întreaga lume.

dating og regler

În anumite țări există posibilitatea ca acest lucru să nu fie legal posibil; în acest caz: permit oricui să utilizeze această operă în orice scop, fără nicio condiție, atâta timp cât asemenea condiții nu sunt cerute de lege. Jurnalul original al încărcărilor File:Tórshavn Insigna. Various forms of the insignia started to show up in the 's.

dating og regler

Utildiscuții