Opriți focalizarea pe dating. Reglare fină AF

Cum să opriți temporar notificările Windows 10 cu Focus Assist (Quiet Hours)

opriți focalizarea pe dating

Folosiţi numai când este necesar; reglarea AF nu este recomandată în majoritatea situaţiilor şi poate interfera cu focalizarea normală. Reglarea fină automată este disponibilă în vizualizarea în timp real 0 Reglare fină AF automată. Recomandăm efectuarea reglării fine la o distanță de focalizare utilizată în mod frecvent; dacă, de exemplu, efectuați reglarea focalizării la o distanță de focalizare scurtă s-ar putea opriți focalizarea pe dating observați că este mai puțin eficientă la distanțe mai mari.

Mai puțin Puteți utiliza acțiunea de macrocomandă SaltLaControl în bazele de date desktop Access și în aplicațiile Web Access pentru a muta focalizare la câmp sau control specificate în înregistrare curentă a foii de lucru formular deschise, a formularelor foaie de date, a foii de date de tabel sau a foii de date de interogare. Puteți utiliza această acțiune atunci când doriți ca un anumit câmp sau control să aibă focalizarea.

Reglare fină AF Act. Dezactivată: Opriţi reglarea AF. Pot fi stocate valori pentru până la 20 de tipuri de obiective. Pentru fiecare tip de obiectiv poate fi salvată o singură valoare. Valoare curentă Valoare anterioară Implicită Alegeţi valoarea utilizată pentru reglarea AF când nu există valori salvate anterior pentru obiectivul curent doar pentru obiective CPU. Listare valori salvate Enumeraţi valorile de reglare AF salvate anterior.

Pentru a şterge un obiectiv din listă, evidenţiaţi obiectivul dorit şi apăsaţi O Q. Pentru a modifica identificatorul unui obiectiv de exemplu, pentru a alege un identificator care este acelaşi cu ultimele două cifre ale numărului de serie al obiectivului pentru a-l deosebi de alte obiective de acelaşi tip, având în vedere faptul că Valoare salvată poate fi folosită doar cu un singur obiectiv din fiecare tipevidenţiaţi obiectivul dorit şi apăsaţi 2.

Probleme și soluții

Va fi afişat un meniu; apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege un identificator şi apăsaţi J pentru a salva modificările şi a ieşi. Fotografiere cu vizualizare în timp real Reglarea nu se aplică focalizării automate în timpul fotografierii cu vizualizare în timp real.

opriți focalizarea pe dating

Valoare salvată Pentru fiecare tip de obiectiv poate fi salvată o singură valoare. Dacă este utilizat un teleconvertor, pot fi stocate valori separate pentru fiecare combinaţie de obiectiv şi teleconvertor. Pregătiţi aparatul foto. Montaţi aparatul foto pe un trepied și orientaţi-l spre un subiect uniform, cu contrast ridicat, paralel la planul focal al aparatului foto.

Folosiți asistența Focus pentru a opri notificările Windows 10?

Reţineţi că reglarea fină AF automată funcţionează cel mai bine la diafragma maximă și este posibil să nu poată funcţiona într-un mediu întunecat. Porniți vizualizarea în timp real.

opriți focalizarea pe dating

Rotiţi selectorul vizualizare în timp real la C şi apăsaţi butonul a. Reglaţi setările focalizării. Rotiţi selectorul modului de opriți focalizarea pe dating la AF și folosiți butonul mod AF și selectoarele de comandă pentru a selecta următoarele: Mod focalizare automată: AF-S Mod zonă AF: 5 largă6 normală sau 3 punctuală Selectaţi punctul de focalizare central.

Apăsați centrul selectorului multiplu pentru a selecta punctul de focalizare central.

opriți focalizarea pe dating

Apăsaţi butonul de declanșare la jumătate pentru a focaliza, apoi măriţi vizualizarea prin obiectiv pentru a vă asigura că subiectul se vede clar. Dacă este necesar, focalizarea se poate regla manual.

Cum să opriți temporar notificările Windows 10 cu Focus Assist (Quiet Hours)

Executaţi reglarea fină AF automată. Apăsaţi simultan butoanele mod AF şi înregistrare film și menţineţi-le xxx întâlniri online până când se afișează dialogul prezentat la pasul 7 acest lucru ar trebui să dureze puţin mai mult de două secunde.

Dacă problema persistă, opriţi aparatul foto. Dacă aparatul foto nu se opreşte, scoateţi şi puneţi la loc acumulatorul sau, dacă utilizaţi un adaptor la reţeaua electrică, deconectaţi şi reconectaţi adaptorul la reţeaua electrică. Reţineţi că, deşi orice date care sunt înregistrate în acel moment se vor pierde, datele care au fost deja înregistrate nu vor fi afectate de scoaterea sau deconectarea sursei de alimentare.

Buton mod AF Buton înregistrare film Salvați valoarea nouă. Evidenţiaţi Da şi apăsaţi J pentru a adăuga valoarea reglării fine AF pentru obiectivul curent la lista valorilor salvate doar pentru obiective CPU.

Reţineţi că pentru fiecare tip de obiectiv poate fi salvată o singură valoare. Activaţi reglarea fină AF. B Meniul setare: Setare aparat foto.

Nikon D750 Recommended Settings \u0026 Tips

Utildiscuții