Legea pentru dating minors. Minimum legal ages in Romania

dating online hr

Modificări legislative privind călătoria în străinătate a cetățenilor români minori Modificări legislative privind călătoria în străinătate a cetățenilor români minori Joi, 06 Octombrie Începând cu data de Astfel, din punct de vedere al atribuțiilor Poliției de Frontieră, principala modificare este introducerea, la art. Dovada domiciliului sau a reședinței în străintate se face cu documente oficiale care atesta acest fapt.

primul e- mail pentru dating online

Respectivul acord este materializat într-o declarație care are forma și conținutul stabilite de lege. Potrivit formei inițiale, era obligatorie o declarație autentificată pentru fiecare ieșire din România a minorilor, care trebuia să cuprindă statul sau statele de destinație, data plecării și data sosirii din călătorie.

Minimum legal ages in Romania

De asemenea, se elimină obligativitatea menționării scopului deplasării și a rutei din cuprinsul declarației notariale privind acordul părintelui pentru efectuarea călătoriei în străinătate de către minor, însoțit de o altă persoană. De asemenea, reamintim că însoțitorii minorilor, alții decât părinții, trebuie să prezinte la controlul de frontieră și extrasul de cazier judiciar.

tld dating

Dovada domiciliului minorului în țara de destinație se face cu documentele prevăzute la art. Documentele eliberate de autorități oficiale din statele cu care România a încheiat tratate de asistență juridică care prevăd scutirea de astfel de formalități sunt exceptate de la procedura de legea pentru dating minors sau aplicare a apostilei de la Haga.

dating fata de est

Utildiscuții