Argumente pro și contra de a întâlni un marin, Comentează

argumente pro și contra de a întâlni un marin

argumente pro și contra de a întâlni un marin

Aproximativ 40 de actori naționali și experți internaționali au participat la workshop-ul organizat în București, urmând ca alte trei evenimente similare să fie organizate în această primăvară în Iași, Cluj-Napoca și, din nou, în Capitală.

Obiectivul acestor workshop-uri este de a schița tabloul contextului actual național și internațional nevoi, provocări, oportunitățidar și de a oferi un context de schimb de experiență privind dezvoltarea de politici și planuri de acțiune pentru OS.

Alina Irimia, expert Open Science și coordonator Open Science Hub România din cadrul UEFISCDI, a subliniat importanța de a deschide întregul proces de cercetare cu finanțare din fonduri publice în cel mai eficient mod, astfel încât rezultatele să fie disponibile public și liber pentru a fi re utilizabile de către alți cercetători, firme și publicul larg. Tocmai de aceea, a pus accent pe importanța pregătirii tinerilor cercetători în ceea ce priveste Open Science, pe de o parte, și pe realizarea de publicații și platforme speciale de publicare și acces la informații.

argumente pro și contra de a întâlni un marin

Astfel, conform analizei sale referitoare la situația lucrărilor Open Access publicate de autori din Romania indexate in platformele bibliometrice Web of Science si Scopus, se constată că ponderea acestora din totalul celor publicate depaşeşte media platformelor respective. Aceasta a mai subliniat importanța de a avea o abordare de sistem și de a declanșa o schimbare în ceea ce privește cultura din interiorul comunității de cercetare și a comportamentului legat de publicarea rezultatelor de cercetare.

argumente pro și contra de a întâlni un marin

Un punct interesant de discuție a fost legat de soluțiile de stocare a datelor, care să fie atât sigure, cât și accesibile gândite pe modelul principiilor FAIR.

La rândul său, Valentin Cojanu a vorbit despre propunerile de linii de acțiune pentru dezvoltarea acestui cadru strategic național de Open Science al României.

argumente pro și contra de a întâlni un marin

Acesta a subliniat importanța ca societatea să poată resimți și folosi într-un timp cât mai scurt rezultatele științei, iar Open Science este răspunsul la această nevoie. În ceea ce privește impactul cercetării în societate, obiectivul este să vedem rezultatele din ştiinţă concretizate într-un timp cât mai scurt.

argumente pro și contra de a întâlni un marin

Sesiunea plenară a fost continuată cu discuții pentru captarea interesului, a nevoilor și a recomandărilor din punct de vedere național în jurul subiectelor: acces liber la rezultatele științifice finanțate din fonduri publice, costuri de procesare a articolelor cu acces liber, acces deschis la datele de cercetare și noi metrici pentru evaluarea cercetării și Open Science.

Demersul pentru identificarea contextului național și definirea acțiunilor necesare la nivelul României privind OS se continuă prin organizarea de evenimente similare, dar și menținerea dialogului și consultarea celor interesați prin conectarea permanentă cu Open Science Hub Romania.

argumente pro și contra de a întâlni un marin

Prezentările susținute 2021 dating apps cadrul evenimentului pot fi accesate folosind link-urile de mai jos:.

Utildiscuții