Poezii de întâlniri precoce, Calaméo - Cezarina Adamescu, Întâlniri în zori de mileniu

Un anotimp în Berceni: martie

Toate drepturile sunt rezervate autorului.

Intalniri vindecătoare

Traducere din limba italiană: Preot prof. Ştefan Acatrinei O. Şi dacă astăzi charisma sfântului Francisc este actuală, aceasta poezii de întâlniri precoce datorează faptului că metoda de trăire creştină propusă de el este în sintonie cu viaţa însăşi, deşi, în condiţiile contemporaneităţii învolburate şi acaparatoare, ceea ce a întreprins el este anevoie de realizat.

  • Site- ul de dating eșuează
  • Un anotimp în Berceni: Pentru o antologie de poezie a Generației Războiului. Ion Caraion
  • В некотором смысле огромный полип был беспомощной жертвой своей биологической природы.
  • Art sleuth dating tehnica
  • Calaméo - Cezarina Adamescu, Întâlniri în zori de mileniu

Cu toate acestea, exemplul lui de lepădare a bunurilor pământeşti pentru câştigarea coroanei virtuţilor cereşti continuă a seduce un uriaş număr de creştini, fiind apreciat, urmat, simpatizat, nu numai de confesiunile catolice şi de religia creştină, dar şi de alte religii musulmană, mozaicăce-l consideră pe sfânt un om dumnezeiesc, venit în lume exact la momentul oportun pentru a trezi creştinătatea din moleşeala şi amorţeala în care se afla în veacurile XII şi XIII după Cristos.

Un om care, dacă n-ar fi existat, ar fi trebuit inventat, aşa cum se spune, pentru că era amarnic nevoie de el.

Un om providenţial care cucereşte sufragiile tuturor, de ajuns să-i priveşti chipul în icoană ori statuie şi să-i vezi stigmatele care l-au făcut aidoma Modelului Său suprem, Isus Cristos, cu care s-a identificat în suferinţă şi trăire. Erau vremuri tulburi când Dumnezeu l-a trimis pe Francisc ca să dea mărturie despre viaţa de simplitate şi sărăcie pe care Dumnezeu o cere de la creştini, despre dezlipirea de bunurile materiale şi trăirea exemplară în perfectă armonie cu Dumnezeu, cu oamenii, cu propriul sine, cu natura înconjurătoare, cu toate făpturile create de Dumnezeu.

Chiar teza sa de doctorat a avut ca subiect viaţa Sfântului Francisc şi a Sfintei Clara. Mai ales a creştinilor care doresc să cultive virtuţile şi să-şi afle pacea în meditaţie şi contemplaţie, precum şi în vitaminele poezii de întâlniri precoce pe care le constituie literatura spirituală.

Cezarina Adamescu, Întâlniri în zori de mileniu

Cu aceeaşi măiestrie şi grijă plină de acribie, traducătorul, Pr. Ştefan Acatrinei, ne introduce în atmosfera comunităţilor creştine italiene din secolele XII-XIII şi de mai târziu, prin fascinanta istorie a vieţii Seraficului Părinte Francisc de Assisi şi a însoţitorilor săi, despre prima celulă de viaţă franciscană şi aprobarea Regulei non bollataiar apoi Regula definitivă, sigilată cu Bulă papală, Solet Annuere care a rămas valabilă, cu unele amendamente aduse la zi, până în timpurile noastre.

Câţi au cunoscut-o şi, mai ales, câţi au practicat-o? În zilele noastre, am avut câteva exemple. Ar părea de-a dreptul uluitor astăzi, când potentaţii zilei se străduiesc să-şi ridice temple şi cavouri cât se poate de luxoase, în care poruncesc să li se aducă obiectele de uz personal, ca un om să ceară să fie înhumat gol, sărac, desculţ şi fără ceremonii faste, urmându-L pe Mirele Cristos într-o profundă sărăcie materială şi dezlipire de tot, pentru a dobândi bunurile şi avuţiile care nu pier şi nu sunt roase de cari şi mâncate de molii.

safari dating de viteză

Şi cu toate acestea, în conventele franciscane se mai practică înmormântarea preoţilor şi a fraţilor franciscani, într-o simplă rasă şi cu picioarele goale. Despre Viaţa uimitoare a Sfântului Francisc, Anacleto Iacovelli relatează cu mult har narativ, într-o formulă inedită, cartea fiind foarte plăcută la citit, punctând elementele esenţiale ale franciscanismului aproape subliminal, aşa încât cititorul are de a face cu o lectură agreabilă, accesibilă, neîncărcată de date şi informaţii care acum, după de ani, nu mai poezii de întâlniri precoce de interes, ci, dimpotrivă, căutând acel miez gustos şi aromitor al chintesenţei franciscane: trăirea creştină după exemplul Sfântului Francisc, în perfectă armonie cu toate din jur, cu Dumnezeu şi cu tine însuţi.

Lucru subliniat subtil şi de traducătorul de faţă. De aici până la constituirea primei celule de viaţă franciscană, la Rivotorto, când a adunat în jurul său 11 fraţi şi au alcătuit prima Regulă, înfăţişând-o Papei Inocenţiu al III-lea, n-a fost decât un pas.

Dar acest pas a fost înfăptuit în timp, în mod poezii de întâlniri precoce, fără să abdice de la noul program de viaţă întocmit în comuniune cu frăţiorii lui.

Poezia și muzica psaltică își dau întâlnire în Aula BCU Iași

O astfel de carte, dincolo de informaţiile despre viaţa Sfântului, are darul de a re trezi fervoarea în sufletele creştinilor şi de a-i îndemna, într-o lume care şi-a pierdut complet reperele, să se reîntoarcă la viaţa creştinismului de odinioară, simplă şi eficace pentru mântuirea sufletească.

Şi atât cât nu e prea târziu, se mai poate naşte o speranţă că mântuirea e posibilă, în mijlocul vacarmului şi a vieţii trepidante care l-au transformat pe om în robul propriilor porniri şi vicii, în robul banului, al plăcerilor şi al vanităţii deşarte care nu fac altceva decât să-i piardă sufletul.

sletter hvordan jeg min dating profil

Iată de ce un demers precum cel al părintelui prof. Ştefan Acatrinei - de a netezi drumul tinerilor spre cunoaşterea vieţii Sfântului Francisc şi a vieţii Sfintei Clara — este necesar, imperios şi se impune mai mult ca oricând.

Gheorghi Gospodinov, Înainte să inventez căderea Casa de Editură Max Blecher, traducere din bulgară de Lora Nenkovska și Claudiu Komartin Deși nu pot pretinde că aș fi vreo autoritate în ceea ce privește poezia contemporană scrisă în Bulgaria, am avut mai multe ocazii în ultimii zece ani, de când am fost invitat prima oară în casa vecinului meu de la sud, să intru în contact cu discursuri și personalități poetice de primă mână și mi-am dorit să pot ajunge să alcătuiesc o hartă cât de cât lizibilă a peisajului proxim.

Traducătorul, păstrând litera operei autorului, înaintează în spirit, găsind, chiar şi acolo unde abia se întrezăresc, nuanţe şi semnificaţii, în orice frază spre care s-a aplecat cu luare aminte, de parcă acolo ar fi trebuit să descopere comori de spirit nebănuite.

Folosind întreaga gamă specifică unei traduceri competente, Pr. Ştefan Acatrinei a făcut să ilumineze şi chiar să strălucească un text pe care cunoscătorii şi cercetătorii vieţilor sfinţilor n-ar mai fi găsit nimic de adăugat.

pot datarea online să fie în siguranță

Şi întraceasta constă adevărata artă a traducătorului, în subtilitatea şi elasticitatea frazei, în bogăţia de nuanţe posibile a unui singur cuvânt căruia să-i poţi găsi valenţe noi interpretative. Trecând în revistă viaţa Seraficului, aşa aşa cum a fost relatată de atâţia hagiografi, el s-a documentat mergând la sursele originale şi a găsit cele mai subtile interpretări, prin comparaţie cu Toma di Celano, Sfântul Bonaventura, Julien Green, Maria Sticco, Adrian Popescu sau teologii renumiţi care şi-au dedicat viaţa studierii operei Sfântului şi Regulilor Ordinului Franciscan.

Toate acestea, însă, n-ar fi fost cu putinţă, fără o cunoaştere profundă a istoriei Bisericii, a Vieţilor Sfinţilor, a locurilor unde a trăit fete căsătorite din Sibiu care cauta barbati din Constanța peregrinat Francisc cu însoţitorii lui, ca şi un devotament şi o dragoste neţărmurite pentru cauza franciscană, ceea ce este şi cazul traducătorului român Ştefan Acatrinei.

Să azvârlim tot ce avem cenușiu în noi. În seara asta vom face curat prin odăi de la un capăt la altul. Vom vorbi de la om la om pe nerăsuflate vom vorbi să năvălească vorbele din noi până-n tavan.

Şi aici sunt de consemnat: îngrijirea leproşilor, zidirea bisericilor, ajutorarea cerşetorilor, spiritul de înţelegere faţă de frăţiorii bolnavi din mica familie franciscană, pe care-i ocrotea ca un părinte şi ca o mămică, în acelaşi timp. Grija, de asemenea, pentru viitorul Ordinului, după ce el se va preda în braţele Surioarei Moartea, a fost şi ea un subiect bine tratat şi subliniat de traducător.

Viabilitatea carismei franciscane în zilele noastre se bazează, aşadar, nu doar pe o Regulă scrisă cu aproape de ani în urmă, dar în perenitatea învăţăturilor sale, care sunt valabile şi azi şi se pot adapta şi însuşi de către tinerii fervoroşi care vor să îmbrăţişeze o viaţă de rugăciune şi meditaţie.

datând un părinte de elicopter

Cine ar mai pune preţ astăzi pe astfel de virtuţi? Şi totuşi, se poate, pentru că la Dumnezeu totul este posibil.

Succesul şi împlinirea profesională n-ar fi depline dacă nu ar sprijini tinerele talente pe care le îndrumă în profesiunea vocaţională atât de nobilă, arta cântecului în toate variantele sale.

Cu această speranţă în suflet a pornit traducătorul la cercetarea vieţii Seraficului Părinte, traducând cartea aceasta frumoasă, utilă şi vrednică de luare aminte de orice suflet bun care doreşte să se edifice. Nu o dată, autorul scoate în evidenţă statura spirituală şi morală şi imensul respect de care se bucura, până şi în faţa musulmanilor şi a Sultanului Malek-El-Kamel, ceea ce a făcut ca, de-a lungul secolelor, Sfântul Francisc să fie recunoscut şi de religia musulmană.

Un text plin de mister şi poezie ca însuşi personajul cărţii, cunoscut ca îndrăgostit de poezie, de frumuseţe şi de Dumnezeu în aceeaşi măsură, căci se ştie că Francisc a fost primul poet renascentist de la care ne-a rămas acel încîntător Cântec al tuturor creaturilor, un Imn de slavă şi iubire pentru Dumnezeu şi făpăturile sale. Puterea fascinatorie pe care o exercită şi astăzi istoria, viaţa, faptele, pildele acestui sfânt este extraordinară.

Utildiscuții