Afișare regulată salizare show,

Termeni si conditii generale pentru Abonarea la Serviciile Conectate Scania Documentul poate fi descarcat aici Urmatorii termeni si conditii se vor aplica pentru abonarea la Serviciile Bazate pe Date Scania, prin Interfetele Scania.

Definitii 1. Datele Operationale care tin, spre exemplu, de Vehicule, pot fi considerate, in scopurile prezentului Acord de servicii, ca Date Personale, avand in vedere disponibilitatea prin tahografele Vehiculelor a informatiilor care tin de identitatea persoanelor care le-au generat, prin operarea Vehiculelor respective.

In scopuri de clarificare, Datele Operationale precum si orice alte Date Clienti pot de asemenea sa constituie Date Personale, daca acestea nu au fost anonimizate si anume daca legatura indirecta cu o persoana nu a fost stearsa in mod permanent. Acordul de servicii 2. Acordul de servicii si Descrierile Serviciilor, impreuna cu orice setare sau instructiuni specifice ale Clientului, confirmate din punctul de vedere al reglementarilor normale Scania, vor guverna in mod exclusiv dreptul de a utiliza Interfetele, Abonamentul la Servicii Conectate si furnizarea acestora de catre Scania.

afișare regulată salizare show

Aceste Conditii Generale, precum si orice conditii specifice convenite in scopul Serviciilor Conectate, vor reprezenta parte integranta din Acordul de servicii.

In cazul unui continut contradictoriu, abonamentul principal va prevala asupra oricaror termeni si conditii speciale, care la randul lor vor prevala asupra acestor Conditii Generale. Clientul va semna Acordul de servicii, incluzand o referire la specificatiile Abonamentului, Descrierea Serviciilor Conectate, aceste Conditii Generale, si orice servicii suplimentare care vor fi incluse in Acordul de servicii.

Clientul se va asigura in mod permanent ca orice Utilizator respecta, si actioneaza in conformitate cu toate prevederile Contractului de servicii, astfel cum acestea vor fi aplicabile si modificate la un moment dat. Scania va fi imediat notificata cu privire la orice modificare a detaliilor Clientului transmise initial catre Scania.

Conditii suspensive 3.

Valabilitatea Acordului de servicii va fi conditionata de: a Semnarea ulterioara a acestuia de catre Client, daca initial a fost semnat doar de Utilizator; b Aprobarea Clientului ca avand bonitate financiara, conform verificarilor Scania in acest sens in baza Acordului de servicii, cu conditia ca Clientul sa se fi abonat la Servicii cu plata si ca Scania sa nu fi renuntat in mod expres la aceasta conditie; si c Inexistenta altor motive pe durata verificarilor de cunoastere a clientului sau de bonitate financiara sau legate in alt mod de incheierea Acordului de servicii ca Scania sa suspecteze ca abilitatea Clientului de a indeplini obligatiile asumate conform Acordului de servicii ar putea fi afectata, sau ca sa considere ca ar putea fi impiedicata sa incheie o relatie contractuala cu Clientul.

Pana la indeplinirea integrala a conditiilor de mai sus, Scania va avea dreptul fie sa amane demararea Serviciilor, fie sa limiteze utilizarea Serviciilor dating site iphone un anumit teritoriu sau la un anumit volum de date. In consecinta, demararea Serviciilor in favoarea Clientului nu va fi interpretata in niciun caz ca o renuntare de catre Scania la oricare dintre conditiile suspensive mentionate.

Imputernicire 4.

afișare regulată salizare show

Utilizatorul are dreptul de a actiona si de a lua masuri in numele Clientului cu privire la Abonament si Servicii, cu exceptia cazului in care Scania solicita aprobarea expresa a Clientului. Plata 5.

afișare regulată salizare show

Preţul Acordului de servicii reprezintă costul direct, fără TVA, al serviciilor pentru care Clientul a optat, ce va fi facturat periodic către Client, prin raportare la rata și frecvența agreate.

Prețul Acordului de servicii va fi stabilit în moneda Euro, iar facturarea acestuia către Client va fi efectuată în moneda națională. Societatea va folosi cursul de schimb la vânzare afișat de Banca Națională a României, anunțat în ziua precedentă emiterii facturii. Clientul confirma ca facturarea electronica inclusiv dar fara a se limita la facturi in format PDF si facturi electronice va fi considerata in toate cazurile valabila pentru plata Serviciilor si in baza prezentului Trevor fehrman dating de servicii 5.

Utilizarea Serviciilor in alt mod decat in conformitate cu Acordul de servicii va fi facturata Clientului in conformitate cu Lista de Preturi aplicabila sau, in absenta unei Liste de Preturi, in conformitate cu conditiile pietei. Pentru serviciile Sistem de management al flotei și Descărcare date tahograf, Societatea îşi rezervă dreptul de a modifica prețul oricând pe durata executării Acordului de servicii, cu o notificare prealabilă ce va fi transmisă Clientului cu 30 de zile în avans.

Acestă notificare va fi transmisă prin poşta electronică cu confirmare de primire la adresa comunicată de Client sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat. În situația în care Clientul nu este de acord cu lista de prețuri modificată, acesta poate proceda la denunțarea unilaterală a Contractului.

In cazul neplatii sau platii cu intarziere, Scania va avea dreptul la compensatii pentru transmiterea notificarilor de plata, recuperarea debitelor, costuri de colectare si dobanda penalizatoare conform legii aplicabile Acordului de servicii.

Scania va avea de asemenea dreptul sa suspende imediat Serviciile, pana la momentul primirii platii integrale sau pana la incetarea Acordului. Afișare regulată salizare show nu are dreptul la reducerea Costurilor pe durata suspendarii Serviciilor.

In cazul in care intarzierea la plata depaseste 10 zece zile lucratoare, Scania va avea dreptul sa inceteze Serviciile respective cu efect imediat si sa inceteze Acordul de servicii, conform prevederilor prezentelor Conditii Generale.

In asemenea caz, obligatia Clientului de a achita Costurile afișare regulată salizare show Acordului va subzista pe durata termenului de preaviz. Clientul achită periodic în contul bancar al Societății, astfel cum este prevăzut în factura aferentă emisă de Societate, cu ordin de plată, prețul stabilit, la termenul scadent prevăzut în factură. Acord 5. Dacă plata este efectuată în maximum 10 zile de la data scadenţei, nu se vor calcula penalizări de întârziere, cele 10 zile reprezentând o perioadă de graţie acordată Clientului peste termenul de plată.

 • Seif dating verificat
 • Неважно.
 • Она замерла в нескольких километрах над Лисом, остановившись внезапно; все следившие за ней взоры успели проскочить далеко, чуть ли не на полнеба, вперед, прежде чем пришло понимание того, что движение прекратилось.

În a a zi de întârziere la plata soldului scadent, Societatea va bloca Limita de credit astfel cum aceasta este definita in Anexa A, care va putea fi reactivată după achitarea soldului scadent.

Începând cu a a zi de întârziere la plata soldului scadent, Societatea are dreptul de a suspenda furnizarea tuturor serviciilor prevăzute în prezentul Acord, până la achitarea soldului scadent. Clientul nu are dreptul la nicio reducere a ratelor pentru perioada de timp în care Serviciile sunt suspendate din cauza întârzierii în efectuarea plăţilor.

Obligaţia de plată va continua să se aplice Clientului pe toată durata fixă a Acordului de servicii şi în timpul perioadei de suspendare. Clientul acordă Societăţii dreptul de a-şi numi un reprezentant, care actionează în numele acesteia, pentru a factura şi colecta ratele în temeiul prezentului Acord.

În cazul în care reprezentantul Societăţii este de asemenea finanţator al Vehiculului în cauză, Clientul aprobă însumarea sumelor aferente afișare regulată salizare show emise în temeiul prezentului Acord de servicii, împreună cu sumele afișare regulată salizare show conform contractului de leasing încheiat pentru Vehiculul în cauză. În cazul în care Clientul doreşte să modifice orice element specific Acordulului, Societatea îşi rezervă dreptul de a taxa și factura separat acest lucru, conform ofertei de preț transmise de Societate la momentul respectiv.

Telematics si alte Echipamente 6. Abonamentul si Serviciile vor fi folosite numai impreuna cu Echipamentele necesare conform definitiei de mai sus. Clientul, pe propriul cost, trebuie sa obtina si sa intretina aceste Echipamente ca parte fie a unui produs Scania, fie a altui echipament achizitionat de Client de la Scania, fie achizitionat in mod independent sau licentiat catre Client.

Constructii

Pentru Servicii care implica un Produs care nu este fabricat de Scania si nu este echipat cu un comunicator Scania, necesar pentru scopul Serviciilor, va fi necesar ca acest comunicator sa fie conectat la Produs printr-un portal FMS furnizat de producatorul Produsului.

Altfel, functionalitatea si calitatea Serviciilor pot fi afectate sau chiar puse in pericol. Aplicabilitatea acestor prevederi la un anumit Serviciu este precizata in Descrierea relevanta a Serviciilor. In cazul unor interferente cu Echipamentul sau Produsele, sau in cazul unei incalcari a drepturilor de proprietate intelectuala ale oricarei societati din Grupul Scania in acest sens, Clientul, la primirea solicitarii, va deconecta imediat echipamentul respectiv.

Scania are dreptul sa actualizeze sau sa faca modificari la Serviciile sau Echipamentele furnizate de Scania. Clientul va fi notificat in avans, in masura posibilitatii, cu privire la actualizarile sau modificarile avute in vedere. Scania sau furnizorul sau, atat la momentul instalarii Echipamentului sau pentru orice alte modificari considerate necesare de catre Scania, va primi acces la Produse sau la echipamentele relevante, pentru a pregati instalarea, utilizarea sau inchiderea Abonamentului si a Serviciilor.

Salariu

Scania aloca numere de abonat sau alte forme de identificare pentru conectarea la Reteaua Furnizorului. In afișare regulată salizare show moment, Scania poate modifica fete frumoase din Reșița care cauta barbati din Timișoara forme de identificare daca este necesar din motive tehnice, de intretinere sau operationale.

Afectarea sau inlaturarea, sau incercarile in acest sens, a altor echipamente telematics sau dupa caz a cartelelor SIM atasate acestora afișare regulată salizare show strict interzise.

afișare regulată salizare show

Disponibilitatea Serviciilor si intretinerea Echipamentelor etc. Detaliile cu privire la disponibilitatea Serviciilor, intretinerea sistemului si suportul pentru utilizator cu privire la Servicii, Interfete si Echipament sunt prevazute in Descrierile relevante ale Serviciilor.

In cazul aparitiei unui defect cu privire la Servicii, Scania il va rectifica in termen rezonabil de la notificarea de la Client. Avand in vedere ca Serviciile sunt bazate pe conexiunea la Internet, precum si pe comunicarea prin intermediul Retelei Furnizorului, intreruperile conexiunilor sau intarzierile nu vor reprezenta un defect conform Acordului, si prin urmare nu vor duce la angajarea raspunderii Scania.

In cazul obstructionarii, abuzului sau incalcarii obligatiilor Clientului asumate conform Acordului din partea unui Utilizator, Scania poate bloca Utilizatorul respectiv ulterior primirii permisiunii din partea autoritatilor relevante, dupa caz de la accesul la interfete, sisteme Scania si Servicii, pentru a evita orice nereguli ulterioare.

Descărcare date tahograf: 8.

Politica externă și de securitate comună 19 Spațiul de libertate, securitate și justiție 20 Europa cetățenilor Repertoarul menționat, care se publică bianual în limbile oficiale ale Uniunii Europene, se va publica ulterior și în limba română, urmând a fi incluse trimiteri la prezenta ediție specială. Astfel, repertoarul poate fi utilizat și ca index al prezentei ediții speciale.

Clientul are obligația de a deține un Card de Companie si a unui sistem de operare Windows. Clientul are obligația de a-și activa contul în Portalul web de gestionare a vehiculelor, în maxim două săptămâni, de la primirea e-mailului de activare transmis către adresa menționată în Acord de la adresa fmp scania.

Societatea nu-și asumă răspunderea și nici nu va despăgubi Clientul pentru perioada în care acesta nu folosește Serviciile ca urmare a neactivării contului. Clientul are obligația de a se asigura că datele tahografului au fost descărcate conform legislației în vigoare.

 • Site- ul de dating polska
 • Не существовало более яркого свидетельства его удаленности от знакомого ему мира.
 • И раз уж мы выглянули в то окошко, что позади нас, то конечно же можем поглядеть и в это!.

Clientul are obligația de a asigura Societății acces la Vehicul pentru afișare regulată salizare show tuturor Echipamentelor necesare, anterior începerii prestării acestora, la încetarea Acordului sau ori de câte ori este necesar în vederea furnizării Serviciilor. Clientul trebuie să utilizeze exclusiv Echipamentele aprobate și montate de Societate.

Probleme tehnice, cu Echipamentul sau cu Reteaua 9. Scania nu isi asuma nicio raspundere pentru probleme operationale, precum intreruperi in Reteaua Furnizorului, chiar daca asemenea probleme sunt cauzate de masuri indeplinite de Scania sau de Furnizor. Scania are dreptul sa inspecteze Echipamentul, daca sunt motive sa creada ca Echipamentul a cauzat intreruperi in Reteaua Furnizorului sau a fost conectat cu nerespectarea dispozitiilor Acordului.

Garantie Echipamentele instalate ca parti integrante din Produsele Scania fac obiectul conditiilor de garantie conform Acordului Clientului pentru achizitia Produselor de la Scania conform Conditiilor Generale ale Scania pentru Livrare si Garantie si altele asemeneain timp ce conditiile de garantie pentru Echipamente achizitionate de la Scania ca piese de schimb sau pentru adaptare sunt acoperite conform contractelor separate pentru piese de schimb.

Utilizarea Abonamentului si a Serviciilor Cu exceptia cazurilor convenite in scris sau prevazute in prezentul document, Clientul poate folosit Abonamentul si Serviciile doar in scopurile prevazute in Acordul de servicii, si nu poate sub-contracta, sub-inchiria sau transfera in orice alt mod drepturile sale in baza Acordului.

Clientul este indreptatit, pe baza unei solicitari, sa modifice forma Abonamentului, cu conditia sa fie disponibile alte forme de Abonament. Modificarile vor produce efecte odata cu confirmarea solicitarii de catre Scania. Modificarile vor fi formalizate conform reglementarilor uzuale aplicate de Scania la un moment dat, fiind supuse Costurilor conform Listei de Preturi sau, in absenta unei Liste de Preturi aplicabile, in conditiile de pe piata.

Clientul va pastra legatura cu Interfetele in mod regulat afișare regulată salizare show se va mentine informat cu privire la orice modificari ale acestora sau ale Serviciilor. Notificarile Scania despre Abonament sau Servicii sunt transmise fie prin posta electronica sau normala direct catre Client, fie sunt puse la dispozitie prin intermediul Interfetelor. Clientul este pe deplin responsabil pentru toate datele si informatiile afișare regulată salizare show care Clientul le transfera sau le descarca, sau le stocheaza sau le salveaza, prin intermediul Interfetelor, Abonamentului sau Serviciilor, sau care sunt comunicate prin Hardware sau Software.

Clientul poate restrictiona accesul neautorizat la retelele conectate sau la resursele de computer prin Interfete, fie apartinand Scania, fie altor parti, si nu are dreptul sa acceseze, utilizeze, distruga, distorsioneze, transmita sau comunice informatii din orice surse ante-mentionate fara permisiune. Clientul se va asigura ca ID-urile de utilizator, parolele si alte date de acces nu sunt dezvaluite catre persoane afișare regulată salizare show.

Clientul va respecta legile nationale, reglementarile si regulile, precum si instructiunile notificate de Dating boss sd 1 la un moment dat, precum si normele etice si morale general acceptate, la utilizarea Abonamentului si Serviciilor. Clientul nu poate folosi Abonamentul sau Serviciile in moduri care cauzeaza inconveniente sau daune Scania sau altor terte parti.

afișare regulată salizare show

Clientul este raspunzator pentru orice actiune intreprinsa, precum si pentru incalcarile Acordului de servicii cauzate de persoane autorizate de Client sa foloseasca Abonamentul sau Serviciile. Scania va fi notificata imediat de asemenea incidente. Clientul va compensa Scania in mod integral pentru orice pretentii adresate impotriva Scania ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a Abonamentului si a Serviciilor.

Clientul se obliga de asemenea sa achite daunele cauzate ca urmare a utilizarii Serviciilor cu incalcarea Acordului de servicii si sa compenseze Scania sau tertele parti afectate pentru daunele provocate de Client, sau pentru care Clientul este raspunzator.

Fara notificarea prealabila a Clientului, Scania are dreptul sa modifice Abonamentul sau Serviciile, cu exceptia cazului in care o asemenea modificare ar afecta accesul la Abonament sau continutul Serviciilor.

Mutare, transfer, sub-contractori etc. Clientul nu are dreptul sa transfere sau sa cesioneze Acordul sau Abonamentul, in tot sau in parte, catre orice terta persoana fara aprobarea scrisa prealabila de la Scania. Scania va avea dreptul sa transfere Abonamentul sau drepturile sale conform Acordului de servicii catre orice alta parte, fara aprobarea Clientului.

Scania poate de asemenea sa foloseasca sub-contractori, agenti si alti parteneri de afaceri, la propria discretie, in scopul furnizarii Serviciilor caz in care Afișare regulată salizare show va fi raspunzatoare de respectarea oricaror obligatii conform Acordului. Termen si incetarea Acordului Acordul intra in vigoare la momentul semnarii de Scania si de catre Client si anume la data ultimei semnaturi, daca partile nu au semnat in acelasi timpsi va ramane in vigoare pe un termen fix, definit in Acordul de servicii.

 1. Termeni si conditii servicii conectate | Scania România
 2. TECNOSERVICE - Aparatura de laborator si echipamente
 3. Fut 14 online
 4. Возможно, я бы и захотел, - признался он, - но не уверен, что смогу.
 5. Картина на западе и на востоке мало чем отличалась от того, что наблюдали они на севере, но вот на юге горы, казалось, отстояли от них всего на несколько миль.
 6. Знал он и то, что, по глубочайшему убеждению Хилвара, в этом нет ничего невозможного, хотя детали предлагаемой другом методики и оказались для Олвина слишком уж сложны.

Pentru evitarea oricarei neclaritati, incetarea Contractului de prestare servicii de intretinere nu va conduce la incetarea automata a Afișare regulată salizare show de servicii conectate. Serviciile vor fi prestate de la momentul in care au fost inregistrate in Interfata relevanta, cu exceptia cazurilor in care se convine altfel. In cazul in care Scania realizeaza actualizari sau modificari ale Echipamentelor care au drept rezultat inconveniente pentru Client, acesta poate sa rezilieze Acordul cu un preaviz de 30 treizeci de zile, fara costuri suplimentare pentru Scania, in orice caz cel mai devreme la data implementarii modificarii.

Fara a afecta prevederile contrare din prezentul document, oricare dintre Parti poate denunta unilateral Acordul de servicii in orice moment in tot sau in parte, pentru un anumit Produsprin notificare scrisa transmisa celeilalte Parti cu un preaviz de 30 de zile. Daca Clientul denunta Acordul inainte ca Scania sa fi facturat onorariile de conectare si primele Costuri lunare dupa cazClientul va fi obligat sa achite aceste Costuri precum si toate Costurile aplicabile pana la data incetarii Acordului de servicii.

Dezvoltarile tehnologice din domeniul telecomunicatiilor ar putea necesita inlocuirea Serviciilor cu alte servicii care sa aiba o performanta tehnica si o functionalitate similare. In aceste cazuri, Scania va fi indreptatita sa inlocuiasca Serviciile, cu conditia ca Clientul sa fie notificat in avans in acest sens.

Suspendarea sau incetarea Serviciilor sau a Acordului se vor face intotdeauna prin afișare regulată salizare show adresata in scris, cu exceptia cazului in care Afișare regulată salizare show ofera administrare proprie a contractului, astfel cum aceasta este definita in mod separat.

Acesta a fost proiectat pentru a fi cuprinzătoare, dar, de asemenea, să fie foarte ușor de utilizat și de intrare de informații, cu rezultate imediate. Alegeți să intre la fel de mult sau cât de puțin doriți: precizia este îmbunătățită dacă introduceți mai multe informații și dacă introduceți codul fiscal, dar încă oferă un ghid dur util dacă introduceți nici una dintre acestea. O caracteristică cheie este că se poate efectua calcule salariale inverse. Puteți introduce salariul dvs. Puteți întoarce cu ușurință între acestea pentru a lucra cu plata net din salariul brut sau vice-versa.

In cazul incetarii anticipate a Serviciilor sau a Acordului de servicii de catre Scania conform celor de mai sus: a Toate Costurile acumulate dupa caz pentru utilizare si alte datorii pentru Abonamentele in cauza vor deveni imediat scadente si platibile; b Clientul nu va fi obligat sa achite orice onorarii viitoare de conexiune si Costuri lunare dupa caz pentru Abonamentul relevant; c Costurile pre-platite, volumul de date si serviciile suplimentare stocate pe sau prin echipamentele telematics in Produs e sau oricare dintre Interfete nu se ramburseaza, fara ca Scania sa aiba vreo raspundere in acest sens.

Transferul titlului de proprietate asupra Produselor, etc. Clientul se obliga sa notifice Scania imediat atunci cand un Produs nu mai este operat de catre Client spre exemplu ca urmare a unei vanzari sau a altui mod de transfer a dreptului de proprietate asupra acestuia, a incetarii unui contract de inchiriere cu privire la Produs, sau ca urmare a inchirierii acestuia catre un tert.

Utildiscuții