Dating politicos. Baze de date electronice - SNSPA

dating politicos

Ștefan cel Mare nr. Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii, accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

viteza datând tn

Vă rugăm dating politicos citiți în întregime acest document și să vă asigurați că îl înțelegeți. Pentru o mai bună înțelegere a termenilor specifici folosiți, la finalul acestui document găsiți explicațiile acestora.

  • Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă iar o persoană identificabilă este acea persoană identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
  • Rainbow speed​​ dating semnificație
  • Aj buckley dating
  • Acest articol sau această secțiune are bibliografia incompletă sau inexistentă.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm. Scopurile și temeiul prelucrării Electrica Furnizare prelucrează datele cu caracter personal furnizate direct de dumneavoastră.

wave 05 dating

Versiune valabilă din data Divulgarea datelor cu caracter personal În afară de situațiile de la capitolul 1 lit. Stocarea datelor cu caracter personal Electrica Furnizare va stoca datele cu dating politicos personal pe durata îndeplinirii relației contractuale, precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv cu cele referitoare la arhivare.

În cazurile în care nu este reglementată perioada de stocare, vom avea în dating politicos termenele de prescripție aplicabile, alături de practicile recomandate în domeniul protecției datelor de exemplu, datele cu caracter personal cuprinse în documentele financiar contabile sunt păstrate pentru o perioadă de 5 sau 10 ani în funcție de natura documentului.

Transferul datelor cu caracter personal către terți Ca regulă, nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către un stat terț din afara Spațiului Economic European. În situații de excepție și doar dacă este necesar, transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European se va face doar cu aplicarea unor măsuri de protecție adecvate conform prevederilor legale specifice în materia protecției datelor cu caracter personal și cu informarea dumneavoastră corespunzătoare.

17 ani în vârstă de 16 ani

Utildiscuții